Privacyverklaring Duynbrink

 

In deze privacyverklaring staat welke gegevens Duynbrink verzamelt, voor welke redenen  deze gegevens worden verzameld, hoelang deze gegevens worden bewaard en hoe deze gegevens kunnen worden ingezien en verwijderd.

Welke gegevens worden verzameld

  • Professionele opdrachtgever:

-Naam onderneming

-Adres onderneming

-Telefoonnummer en mailadres onderneming

-KVK nummer

-BTW nummer

-Naam medewerker

-Functie medewerker

-Adresgegevens te taxeren object

-Betrokken makelaar (indien van toepassing)

-Na(a)m(en) opdrachtgever taxatie (indien in opdracht van)

-Telefoon en/of mailadres opdrachtgever taxatie (indien in opdracht van)

-Doel taxatie

  • Particulier opdrachtgever

-Uw naam

-Uw adres

-Telefoonnummer en mailadres

-Adresgegevens te taxeren object

-Betrokken makelaar (indien van toepassing)

-Doel taxatie

Om welke redenen worden deze gegevens gebruikt

Duynbrink verzameld deze gegevens alleen om de aangeboden diensten zo volledig en snel als mogelijk uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor promotionele doeleinden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. De gegevens zullen nooit aan derden worden overhandigd tenzij dit Duynbrink wettelijk verplicht wordt gesteld.

Hoelang worden deze gegevens bewaard en hoe worden deze beveiligd

Duynbrink bewaard de gegevens maximaal twee jaar na verzameling. De gegevens worden digitaal opgeslagen. De digitale gegevens zijn beschermd dankzij erkende beveiligingssoftware.

Inzage en verwijderen gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en/of te laten verwijderen. Indien u dit wenst, neem dan gerust contact met ons op. Duynbrink streeft ernaar om binnen twee weken na contactlegging aan uw wens tot inzage en/of verwijdering te voldoen.