Informatie over woningtaxaties

Met taxeren wordt bedoeld dat de marktwaarde van een woning door een taxateur wordt ingeschat. Hierbij gaat de taxateur naar de woning toe, doet een grondige inspectie, bepaalt de marktwaarde en werkt zijn/haar bevindingen in een taxatierapport uit. Informatie over dit proces vindt u op deze pagina.

De definitie van marktwaarde is als volgt: ´het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de Waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang´.

Kort samengevat: de taxateur vraagt zich af wat een woning, onder normale omstandigheden, bij verkoop zal moeten opbrengen. Koper en verkoper handelen namelijk met hun gezonde verstand en handelen niet onder druk of dwang.

Het antwoord vindt de taxateur door te kijken naar de markt. Wat brengen vergelijkbare woningen op? Als je kijkt naar waarvoor vergelijkbare woningen zijn verkocht, dan zegt dat iets over waarvoor de te taxeren woning kan worden verkocht.

Schatting
De taxateur maakt een schatting. Het is dus geen exacte wetenschap en daarom kan de uitkomst per taxateur verschillen. In principe mag er niet te veel verschil zitten tussen de uitkomsten van twee taxateurs. In het taxatierapport wordt uitleg gegeven hoe een taxateur aan een waarde is gekomen. Twijfelt u na afloop van de taxatie over de juistheid van de marktwaarde dan kunt u bij Duynbrink Taxaties altijd terecht voor een nadere uitleg.

Waardepeildatum
De woning wordt getaxeerd op een bepaald moment. Dit moment is de waardepeildatum. Meestal is dit het moment wanneer de taxateur de woning inspecteert. Het kan echter voorkomen dat deze datum in het verleden ligt. Deze datum kan nooit in de toekomst liggen aangezien de marktomstandigheden in de toekomst niet ingeschat kunnen worden.

Een taxatie is doorgaans nodig om een hypotheek aan te vragen of aan te passen.
Dit kan bijvoorbeeld bij de volgende situaties

– U wilt een woning kopen en vraagt hiervoor een hypotheek aan
– U wilt een woning bouwen en vraagt hiervoor een hypotheek aan
– U wilt een woning kopen en heeft uw huidige woning nog niet verkocht, hierdoor vraagt u een overbruggingskrediet aan
– U wilt (een deel van) uw overwaarde opnemen
– U wilt gaan verbouwen en vraagt hiervoor een bouwdepot aan
– U bent bezig met een boedelscheiding en wil de woning op uw naam hebben staan

In bovenstaande situaties is een taxatie doorgaans nodig aangezien een geldverstrekker (meestal een bank) wil weten wat u met het te lenen geld gaat doen. De woning is namelijk het onderpand van uw hypotheek. Wanneer u in het ergste geval uw hypotheek niet meer kunt aflossen, dan moet helaas de woning worden verkocht. Met de verkoop kunt u dan uw schuld aflossen. Voordat u de lening ontvangt wil de geldverstrekker daarom weten hoeveel uw woning waard is. Hoe meer uw woning waard is, hoe groter de kans is dat bij verkoop de hypotheek kan worden afgelost en dus hoe lager het risico is.

Andere redenen voor een taxatie kunnen zijn:

– U wilt weten hoeveel vermogen u heeft
– De waarde van een woning moet worden ingeschat om tot een juiste verdeling te komen bij een erfenis
– U bent van plan uw woning te gaan verkopen en wil daarom weten voor welk bedrag u de woning te koop kan zetten.

Bij deze redenen is een taxatie niet verplicht.

Als u een woning heeft gekocht en u vraagt hiervoor een hypotheek aan, dan moet de woning meestal getaxeerd worden. Er is dus sprake van een feitelijk koop en hierbij bent u een prijs overeenkomen met de verkopers. Waarom moet de woning dan alsnog worden getaxeerd?

Woningen kunnen, net als andere producten, te goedkoop of te duur worden gekocht. Als u een woning koopt dan kan het zijn dat u, gekeken naar vergelijkbare woningen, te veel heeft betaald. U heeft dan meer betaald dan de marktwaarde. U kunt ook te weinig hebben betaald en dat is natuurlijk heel gunstig voor u. Vergelijkbare woningen worden dan namelijk voor meer geld verkocht dan de prijs die u met de verkopers bent overeengekomen.

De prijs die u bent overeengekomen kan dus verschillen van de marktwaarde. Gelukkig worden de meeste woningen gekocht en verkocht voor een markconforme prijs. Daarom komt de getaxeerde marktwaarde meestal (grotendeels) overeen met de aankoopprijs.

Een taxatie en waardebepaling zijn in de basis gelijk. Bij zowel een taxatie als bij een waardebepaling wordt de marktwaarde van een woning ingeschat. Het verschil tussen deze twee is dat bij een taxatie wordt gewerkt met strenge richtlijnen. De taxateur voert zijn/haar werkzaamheden volgens deze strenge richtlijnen uit en de resultaten worden volgens richtlijnen in een taxatierapport uitgewerkt. Deze richtlijnen zijn uniform. Hierdoor wordt er door elke taxateur grotendeels op eenzelfde manier gewerkt en worden de resultaten op eenzelfde manier gerapporteerd. Een taxatie kan daarnaast alleen worden uitgevoerd door een Register Taxateur (RT). Deze staat ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Een waardebepaling is ook een schatting van de marktwaarde, maar hierbij zijn in de basis geen richtlijnen voor opgesteld. Er zijn dus geen regels met betrekking tot de werkwijze en geen regels over de manier van rapporteren. Het kan daarom mondeling zijn maar ook een geschreven waardebepaling van slechts één A4tje. Een waarde van een woning noteren op een Post-It papiertje is ook een waardebepaling. Een waardebepaling kan iedereen doen.

Doordat er in de basis geen regels zijn voor een waardebepaling kan er al snel getwijfeld worden aan de juistheid van de waardeschatting. Hierdoor heeft een officieel taxatierapport al snel de voorkeur. Geldverstrekkers werken daarom alleen met taxatierapporten.

Een gevalideerd taxatierapport wordt gekeurd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Een taxateur stelt een taxatierapport op en na afronding controleert het NWWI of het rapport voldoet aan alle eisen, of de waarde goed is onderbouwd en of het rapport compleet is. Als het NWWI een rapport heeft goedgekeurd, dan heeft u een gevalideerd taxatierapport. Geldverstrekkers werken doorgaans alleen met een gevalideerd taxatierapport.

Een niet-gevalideerd taxatierapport is een taxatierapport dat dus niet door het NWWI is gekeurd.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u snel een afspraak inplannen, het tarief weten of snel een antwoord op uw vraag? Stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-24480943.
U kunt ook bellen met 0528-301400, een mail sturen naar info@duynbrink.nl of onderstaand contactformulier invullen.
U ontvangt geen ongewenste reclame.